0
مرتب سازی بر اساس:

ساپورت و آتل های طبی


ساپورت های دست
کلیه بند پشم شتر 20,000 تومان
شست بند نئوپرنی آتل دار پاک سمن 46,200 تومان (قیمت همکار برای 4 عدد به بالا)
شست بند آتل دار پاک سمن 38,500 تومان (قیمت همکار برای 4 عدد به بالا)
جوراب واریس بدون کفی زیر زانو ورنا 85,000 تومان (قیمت همکار برای 4 عدد به بالا)
جوراب واریس کفی دار زیر زانو ورنا 85,000 تومان (قیمت همکار برای 4 عدد به بالا)
جوراب واریس بدون کفی سیلیکونی (ترمز دار) تا ران ورنا 135,000 تومان (قیمت همکار برای 3 عدد به بالا)
جوراب واریس کفی دار سیلیکونی (ترمز دار) تا ران ورنا 135,000 تومان (قیمت همکار برای 3 عدد به بالا)
آرنج بند کشی سما طب‬‎ 19,000 تومان (قیمت همکار برای 4 عدد به بالا)
اسپلینت انگشت دست سما طب 9,750 تومان (قیمت همکار برای 4 عدد به بالا)
باند تنیس البو نئوپرن سما طب 29,900 تومان (قیمت همکار برای 3 عدد به بالا)
آتل آلومینیومی تماس بگیرید
ثابت کننده زانو سما طب 98,000 تومان (قیمت همکار برای 4 عدد به بالا)
قوزبند طبی پل دار پاک سمن 66,500 تومان (قیمت همکار برای 4 عدد به بالا)
مچ شست بند آتل دار پاک سمن 46,900 تومان (قیمت همکار برای 4 عدد به بالا)
زانوبند طبی دوکاره (با تنظیم فشار) پاک سمن 35,000 تومان (قیمت همکار برای 4 عدد به بالا)
ران بند طبی نئوپرن پاک سمن 61,600 تومان (قیمت همکار برای 4 عدد به بالا)
کف بند طبی شست دار پاک سمن 27,300 تومان (قیمت همکار برای 4 عدد به بالا)
مچ بند نئوپرنی آتل دار فانکشنال پاک سمن 54,600 تومان (قیمت همکار برای 4 عدد به بالا)
آویز دست پشت باز سماطب 24,500 تومان (قیمت همکار برای 4 عدد به بالا)
قوزبند کشی سماطب 64,400 تومان (قیمت همکار برای 4 عدد به بالا)
فتق بند سما طب 38,500 تومان (قیمت همکار برای 4 عدد به بالا)
شکم بند دوران بارداری کشی سما طب 64,400 تومان (قیمت همکار برای 4 عدد به بالا)
شکم بند قابل تنظیم پل دار سما طب 65,800 تومان (قیمت همکار برای 4 عدد به بالا)
قوزبند پل دار سما طب 63,000 تومان (قیمت همکار برای 4 عدد به بالا)
نتایج 1 تا 24 از کل 109 نتیجه