0

محصولات پزشکی

cat-4-2
جعبه کمک های اولیه فلزی 19,500 تومان (قیمت همکار برای 4 عدد به بالا)
جعبه کمک های اولیه لوتوس 31,000 تومان (قیمت همکار برای 3 عدد به بالا)
جعبه کمک های اولیه داتیس 27,600 تومان
جعبه کمک های اولیه کیفی 22,000 تومان (قیمت همکار برای 4 عدد به بالا)
تست شیشه تماس بگیرید
اتولانست تماس بگیرید
اسپری اکسیژن تماس بگیرید
مانومتر اکسیژن تماس بگیرید
رو کفشی تماس بگیرید
چارت چشمی اطفال تماس بگیرید
دماسنج رطوبت سنج عقربه ای تماس بگیرید
ترازو عقربه ای 125,000 تومان (قیمت همکار برای 5 عدد به بالا)
چراغ الکلی 15,500 تومان (قیمت همکار برای 5 عدد به بالا)
کیسه آبگرم Unique 65,000 تومان (قیمت همکار برای 5 عدد به بالا)
پوشینه شورتی بزرگسال تماس بگیرید
باتری سمعک 18,500 تومان (قیمت همکار برای 10 عدد به بالا)
پوار تنقیه 19,500 تومان (قیمت همکار برای 12 عدد به بالا)
ظرف نمونه گیری مدفوع 450 تومان (قیمت همکار برای 12 عدد به بالا)
ظرف نمونه گیری ادرار 650 تومان (قیمت همکار برای 10 عدد به بالا)
تست سه کاره اعتیاد 7,500 تومان (قیمت همکار برای 10 عدد به بالا)
بادکش آقایان 60,000 تومان (قیمت همکار برای 6 عدد به بالا)
بادکش سینه 60,000 تومان (قیمت همکار برای 5 عدد به بالا)
ماساژور کف پا 55,000 تومان (قیمت همکار برای 6 عدد به بالا)
فشارسنج بازویی سرجیا 295,000 تومان (قیمت همکار برای 5 عدد به بالا)
نتایج 1 تا 24 از کل 184 نتیجه