0
مرتب سازی بر اساس:

تزریقات

میکروست تماس بگیرید
گاز نخ دار تماس بگیرید
محلول ضدعفونی کننده دست جیبی BODE تماس بگیرید
محلول ضدعفونی کننده سطوح 16,000 تومان (قیمت همکار برای 12 عدد به بالا)
محلول ضدعفونی کننده دست اپی مکس 36,500 تومان (قیمت همکار برای 12 عدد به بالا)
اسپری ضدعفونی کننده سریع الاثر ابزار اپی مکس 37,800 تومان (قیمت همکار برای 12 عدد به بالا)
باند سوختگی کناربافت تماس بگیرید
الکل صنعتی 13,000 تومان (قیمت همکار برای 16 عدد به بالا)
باند گچی 8,400 تومان (قیمت همکار برای 12 عدد به بالا)
گچ روبو 20,500 تومان (قیمت همکار برای 10 عدد به بالا)
گچ اپتیما 22,000 تومان (قیمت همکار برای 10 عدد به بالا)
الکل سنج 27,500 تومان (قیمت همکار برای 10 عدد به بالا)
سر سوزن خون گیری 8,200 تومان (قیمت همکار برای 6 عدد به بالا)
اتولانست 10,500 تومان (قیمت همکار برای 6 عدد به بالا)
اسپری اکسیژن 21,000 تومان (قیمت همکار برای 4 عدد به بالا)
سرنگ انسولین آوا (بسته 40 عددی) 32,000 تومان (قیمت همکار برای 5 عدد به بالا)
سرنگ یزد 485 تومان (قیمت همکار برای 500 عدد به بالا)
سرنگ مینا 470 تومان (قیمت همکار برای 1400 عدد به بالا)
محلول ضدعفونی کننده دست 5,650 تومان (قیمت همکار برای 70 عدد به بالا)
گارو 8,900 تومان (قیمت همکار برای 12 عدد به بالا)
چسب میخچه و زگیل 17,500 تومان (قیمت همکار برای 10 عدد به بالا)
چسب کنزیو تیپ 49,500 تومان (قیمت همکار برای 6 عدد به بالا)
چسب زخم KM 125 تومان (قیمت همکار برای 300 عدد به بالا)
نتایج 1 تا 24 از کل 56 نتیجه